Sambandet mellan HTML5 och CSS3

Sambandet mellan HTML5 och CSS3

Något som naturligtvis först och främst måste fastställas är att det finns ett klart samband mellan alla de olika programmeringsspråken som används för att bygga hemsidor och webbapplikationer. Dock kommer…