Att välja framework för responsiva hemsidor

Ett framework, eller ramverk, är ett standardiserat set av koncept, sätt samt kriterier för att hantera olika typer av problem. Egentligen är detta inga problem då lösningen bara är att välja det rätta ramverket för din responsiva hemsida. När det gäller den värld som rör webbdesign så kommer ett mera rakt svar på vad ett ramverk är vara, ett paket som innehåller en struktur av filer och foldrar som innehåller en standardkod. Delar av denna kod kommer sedan att vara det som sätter ramen och de olika platser på din hemsida som kan innehålla bilder, information samt andra funktioner. Här kommer det idag finnas ett ramverk som är mest använt. Detta är Bootstrap

Bootstrap Framework för din responsiva hemsida

Naturligtvis kommer inte alla de som väljer Bootstrap som ramverk för sin hemsida ha fel. Här handlar det om ett av de mest kompletta och enklaste ramverken du kan använda dig av. Detta kommer också att vara ett av de många som finns att välja mellan som är helt gratis. Du som väljer detta ramverk för att skapa din hemsida, kommer också vara den som finner mest information om hur detta fungerar och används vid skapandet av en hemsida på nätet. Egentligen är nog Bootstrap också det första ramverket för responsiva hemsidor, samt att det också är det som hela tiden uppdateras med nya och moderna funktioner. Idag är det Bootstrap version 4 som är det senaste och hetaste inom webbdesign.

Andra vanliga gratis ramverk för hemsidor

På nätet kommer du som vill sätta dig in i vilka olika ramverk som finns och vilka som fungerar bäst, få en mycket roligt och intressant tid. Här finns det mängder av olika ramverk. De flesta är i och för sig så att de är mycket enkla och inte kommer att kunna användas effektivt, men det finns ett fåtal som kan mäta sig med Bootstrap i flera lägen. Här handlar det då i huvudsak om 3 stycken. Dessa är Foundation, Sleleton samt 960 Grid System. När det gäller 960 Grid så kommer detta att vara baserad på 960 pixlar i bredd på hemsidor. Här kommer det sen att finnas en valmöjlighet mellan 12 eller 16 kolumner. Mera om olika ramverk finner du enkel genom att söka efter frameworks på Google.