HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML taggar i alfabetisk ordning   Tagg Beskrivning <!–…–> Definierar en kommentar <!DOCTYPE> Definierar dokumenttypen <a> Definierar en hyperlink <abbr> Definierar en förkortning <acronym> Definierar en akronym <address> Definierar kontaktinformationen…

HTML Introduktion

HTML Introduktion

HTML exempel: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html> Exempelförklaring: DOCTYPE förklaringen definierar dokumentets typ Texten mellan <html> och </html> beskriver webbsidan Texten mellan <body>…