Sambandet mellan HTML5 och CSS3

Något som naturligtvis först och främst måste fastställas är att det finns ett klart samband mellan alla de olika programmeringsspråken som används för att bygga hemsidor och webbapplikationer. Dock kommer det mest vanliga och relevanta sambandet mellan två olika språk finnas i HTML5 och CSS3. Här handlar det helt enkelt om två olika språk som inte kan vara utan varandra och du är den som vill skapa en modern responsiv hemsida. Detta bottnar då i att det är dessa två språk som gör att du kan se hemsidan i alla skärmstorlekar. Här handlar det om att koden i HTML5 kan hämta information om vad som ska visas och hur det ska synas i en större respektive mindre skärm från CSS3.

Nu är det inte bara det som är det enda sambandet mellan HTML5 och CSS3, utan här handlar det helt enkelt om hur allt visas. Mycket av det som visas kan naturligtvis även ligga inbäddat i en HTML-kod. I det fallet handlar det då om strängar och rader med CSS3-koden ”style:”. Här kommer detta då i de flesta fall beröra färger samt storlek på texter, rubriker och bakgrunder på din hemsida. Nu har det dock visat sig att det är mycket mera effektivt och, enligt regelverket på nätet, rätt att lägga allt detta i en separat CSS-fil. Fördelarna med detta är att ingen har direkt tillgång till detta genom att kopiera din HTML-kod samt att det förstår bättre på nätet.

Gånger då CSS-kod inbäddas i HTML-kod

Det finns gånger då den CSS-kod som används i stort sett måste implementeras tillsammans med HTML-koden för att få allt att fungera så smidigt som möjligt. Detta är då i de flesta fall som en person använder sig av responsiva nyhetsbrev, som skickas via e-post. I dessa fall kommer de flesta e-postprogram ha det lättare att förstå hur allt ska visas, vilket då gör den publikation som skapas mera kompatibel för alla läsare. Här kommer det då att finnas mång e-postklienter som ändå inte uppfattar denna kod. I det fallet brukar skaparen lägga en länk i e-postbrevet, som gör att mottagaren kan klicka och se den rätta versionen direkt på nätet.