Olika HTML-Element

HTML Element

HTML dokument definieras av HTML element.

HTML element

Ett HTML element är allt från starttaggen till sluttaggen:

* Starttaggen blir ofta kallad för öppningstaggen. Sluttagen blir ofta allas för stängningstaggen.

HTML element syntax

  • Ett HTML element början med en starttagg/öppningstagg

  • Ett HTML element slutar med en sluttagg/stängningstagg

  • Elementinnehållet är allt mellan starttaggen och sluttaggen

  • Vissa HTML element har ett tomt innehåll

  • Tomma element är stängda i starttaggen

  • De flesta HTML element kan ha egenskaper

Inpackade HTML element

De flesta HTML elementen an packas in (de kan innehåller andra HTML element).

HTML dokument består utav inpackade HTML element.

HTML dokument exempel

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<p>This is my first paragraph.</p>
</body>

</html>

Exemplet ovanför innehåller 3 HTML element.

HTML exempelförklaring

<p> elementet:

<p>Det här är min första paragraf.</p>

<p> elementet definierar en paragraf i HTML dokumentet.

Elementet har en starttagg <p> och en sluttagg </p>.

Elementets innehåll är: Det här är min första paragraf.

<body> elementet:

<body>
<p>Det här är min första paragraf.</p>
</body>

<body> elementet definierar huvuddelen av HTML dokumentet.

Elementet har en starttagg <body> och en sluttagg </body>.

Elementets innehåll är ett annat HTML element.

<html> elementet:

<html>

<body>
<p>This is my first paragraph.</p>
</body>

</html>

<html> elementet definierar hela HTML dokumentet.

Elementet har en starttagg <html> och en sluttagg </html>.

Elementet innehåller ett annat HTML element (body elementet).

Glöm inte sluttaggen

Vissa HTML element kan visas på rätt sätt även om du glömmer bort sluttaggen:

<p>Det här är en paragraf
<p>Det här är en paragraf

Exemplet ovanför fungerar i de flesta webbläsare, eftersom sluttagen anses vara frivillig.

Lita aldrig på detta. Många HTML element kommer att producera oväntade resultat och/eller fel om du glömmer bort sluttaggen.

Tomma HTML element

HTML element utan något innehåll kallas för tomma element.

<br> är ett tomt element utan en sluttagg.

Tips: I XHTML så måste alla element stängas. Att lägga till en snedstreck innanför starttaggen, exempelvis <br />, är det rätta sättet att stänga ett tomt element inom XHTML (och XML).