HTML Grundexempel

HTML grundexempel

HTML rubriker

HTML rubriker definieras med <h1> till <h6> taggar.

Exempel:

<h1>Det här är en rubrik</h1>
<h2>Det här är en rubrik</h2>
<h3>Det här är en rubrik</h3>

HTML paragrafer

HTML paragrafer definieras med <p> taggen.

Exempel:

<p>Det här är en paragraf</p>
<p>Det här är en paragraf</p>

HTML länkar

HTML länkar definieras med <a> taggen

Exempel:

<a href=http://www.w3schools.com>Det här är en länk</a>

HTML bilder

HTML bilder definieras med <img> taggen.

Exempel:

<img src=“w3schools.jpg” alt=“W3Schools.com” width=“104” height=“142”>