Nätentreprenören har aldrig varit viktigare

Entreprenörskap, entreprenörsanda och liknande ord hör vi ganska ofta när det kommer till företagare. Men vad kännetecknar egentligen en entreprenör? Blir man automatiskt en entreprenör om man startar ett eget företag? Att definiera vad entreprenörskap är för något är en fråga som har sysselsatt många, ända upp i forskarvärlden.Entreprenörskap kan betyda olika saker för olika människor, och vid olika tidpunkter i historien. Här ska vi i korta ordalag försöka definiera vad en entreprenör är för något.

 

Egen företagare är alla som äger och/eller driver ett eget företag. Det innebär inte automatiskt att man är en entreprenör. Ofta hänger det ihop, men inte alltid. En egen företagare kan vara någon som förvaltar ett existerande företag, som har ett vilande företag eller liknande.

 

En entreprenör däremot har en idé eller en affärsidé som han eller hon tror på, och har det som krävs för att driva den idén på ett framgångsrikt sätt. Det mest grundläggande är alltså att en entreprenör har en idé som han eller hon tror på och vill genomföra. Sedan följs det av en kombination av att organisera det som behövs för att genomföra idén på ett bra och effektivt sätt, och att ha en stark tilltro till sin idés bärkraft och betydelse. Ofta blir de på det sättet framgångsrika med sin idé och/eller sitt företag.

 

Ofta eget företag

 

Entreprenörer har ofta egna företag, då de på det sättet har större frihet att kunna arbeta på det sättet de vill, men kan även finnas på andra ställen i samhället. Det kan vara någon som är drivande i ett företag eller en förening till exempel. Entreprenörskap handlar ofta om en inställning – du har en idé, hur ska du få den att genomföras i praktiken? Hur ska du nå ditt mål? Entreprenörer är ofta drivande, nyskapande, passionerade och intresserade av det de tror på. Ibland hjälper de även andra med affärsidéer, och/eller kör igång projekt av olika slag för att sedan lämna över det till någon annan.

 

Vikten av att kunna kommunicera

 

Något som är viktigt för både entreprenörer och egna företagare är kommunikation. Utan den kommer du inte att lyckas. Om du inte kan sälja eller kommunicera din affärsidé, så kommer du inte att få någon framgång med dem. Att lära sig att sälja är en viktig del av att bli en framgångsrik entreprenör och företagare.

 

Det finns många kända entreprenörer världen över. Ett bra exempel är Ingvar Kamprad, som startade Ikea som sjuttonåring 1943, vilket idag är en av världens största möbelföretag. Med en enkel affärsidé, att leverera möbler i platta paket till lägre priser som man sen fick sätta ihop själv, rönte han stor framgång över hela världen.

 

Förhoppningsvis har du som läsare fått ett lite bättre grepp om vad det innebär att vara entreprenör. Fortsätt gärna fördjupa dig i ämnet.

 

Vi behöver många nya entreprenörer

 

I en tid då jobben förvinner när robotar och datorer tar över så behöver vi nya innovationer och sätt att tänka på. Alla kanske inte ska jobba, men vad ska vi göra istället? Entreprenörer är ofta kreativa och kan komma på lösningar som underlättar vardagen för alla. Med hög arbetslöshet behöver vi annan form av rekreation och saker som underhåller. Här kan entreprenören spela en viktig roll i framtagandet av detta.

 

Framtidens hetaste entreprenörer, uppfinnare och kreatörer kollar redan idag upp vad vi kan förvänta oss av framtiden för att ligga steget före. Vart händer med den tekniska utvecklingen? Är internet, som många menar, den nya tidsåldern efter industri- och informationssamhället. Vad kommer det spela för roll? Allt tycks gå fortare och även den tekniskt kunnige hinner inte med i alla svängar.

 

En sak är dock säker. Entreprenören kommer alltid ha sin plats i samhället!

 

Vill du läsa mer om entreprenörskap på engelska kan vi tipsa om denna sajten.