HTML-Stilar CSS

HTML-Stilar CSS

CSS (Cascading Style Sheets) används för att formgiva HTML element. Formgiva HTML med CSS CSS presenterades tillsammans med HTML 4, för att erbjuda ett bättre sätt att formgiva HTML element.…

HTML Grundexempel

HTML Grundexempel

HTML grundexempel HTML rubriker HTML rubriker definieras med <h1> till <h6> taggar. Exempel: <h1>Det här är en rubrik</h1> <h2>Det här är en rubrik</h2> <h3>Det här är en rubrik</h3> HTML paragrafer…

Olika HTML-Element

Olika HTML-Element

HTML Element HTML dokument definieras av HTML element. HTML element Ett HTML element är allt från starttaggen till sluttaggen: * Starttaggen blir ofta kallad för öppningstaggen. Sluttagen blir ofta allas…

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML taggar i alfabetisk ordning   Tagg Beskrivning <!–…–> Definierar en kommentar <!DOCTYPE> Definierar dokumenttypen <a> Definierar en hyperlink <abbr> Definierar en förkortning <acronym> Definierar en akronym <address> Definierar kontaktinformationen…

HTML Introduktion

HTML Introduktion

HTML exempel: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html> Exempelförklaring: DOCTYPE förklaringen definierar dokumentets typ Texten mellan <html> och </html> beskriver webbsidan Texten mellan <body>…