Om HTML och senaste versionen HTML5

HTML – HyperText Markup Language. Den för nuvarande senaste versionen av HTML är HTML5. Men det har inte alltid varit det man använt. HTML4 kom ut år 1997. Därefter har det varit några små uppdateringar av språket för att ständigt förbättra. Exempelvis löste de en bugg år 1998 och den versionen kallades 4.01.

När HTML uppgraderas och nya versioner uppstår utvecklas de och syftet är alltid att göra webben snabbare, säkrare och enklare. I HTML inkluderas tekniker för bild, text, video, ljud, grafik och webbapplikationer.

 

Lite historia bakom datorn och internet

Persondatorn slog igenom, i alla fall i väst, runt 1980. Ett språk krävdes för att internet skulle fungera smidigt. HTML blev svaret och blev ett världsspråk. Standardprotokoll skapades (TCP) och dessa slogs igenom med hjälp av de största IT bolagen som gick in tillsammans.

Vanliga HTML koder

När man gör hemsidor är HTML koderna nedan bland de absolut vanligaste koderna som finns.

 

 

  • <b>, <i>, <u> skapar (i samma ordning) fetmarkerat, kursiverat och understruken text.
  • <a href=”URL”>ankartext</a>, skapar klickbara länkar till olika hemsidor.
  • <br>, byter rad.
  • <p>, skapar textstycke
  • <div> och <span>, kan exempelvis användas för att koppla CSS koder till element.
  • <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, de olika rubrikerna och underrubrikerna hemsidor kan ha.
  • <img src=”URL-till-bild.format”> laddar in bild på sida
  • <hr>, infogar horisontell linje
  • <ol> och <ul>, skapar listor osorterade och sorterade

HTML är enkelt och roligt

HTML används bland annat för hemsidor i WordPress. Något av de första man börjar med när man ska läsa sig att koda hemsidor är att pilla med enklare HTML koder. Det kan vara något av det roligaste som finns. Att skriva in ett par koder och att något kommer ut på andra sidan är en fantastisk känsla. Här har vi ett exempel på en hemsida som är byggd mycket i HTML5: https://sunbird.se/hemsida/.