Olika HTML-Element

Olika HTML-Element

HTML Element HTML dokument definieras av HTML element. HTML element Ett HTML element är allt från starttaggen till sluttaggen: * Starttaggen blir ofta kallad för öppningstaggen. Sluttagen blir ofta allas…

HTML Introduktion

HTML Introduktion

HTML exempel: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html> Exempelförklaring: DOCTYPE förklaringen definierar dokumentets typ Texten mellan <html> och </html> beskriver webbsidan Texten mellan <body>…