HTML-Stilar CSS

HTML-Stilar CSS

CSS (Cascading Style Sheets) används för att formgiva HTML element. Formgiva HTML med CSS CSS presenterades tillsammans med HTML 4, för att erbjuda ett bättre sätt att formgiva HTML element.…

HTML Grundexempel

HTML Grundexempel

HTML grundexempel HTML rubriker HTML rubriker definieras med <h1> till <h6> taggar. Exempel: <h1>Det här är en rubrik</h1> <h2>Det här är en rubrik</h2> <h3>Det här är en rubrik</h3> HTML paragrafer…

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML taggar i alfabetisk ordning   Tagg Beskrivning <!–…–> Definierar en kommentar <!DOCTYPE> Definierar dokumenttypen <a> Definierar en hyperlink <abbr> Definierar en förkortning <acronym> Definierar en akronym <address> Definierar kontaktinformationen…