HTML Grundexempel

HTML Grundexempel

HTML grundexempel HTML rubriker HTML rubriker definieras med <h1> till <h6> taggar. Exempel: <h1>Det här är en rubrik</h1> <h2>Det här är en rubrik</h2> <h3>Det här är en rubrik</h3> HTML paragrafer…

Olika HTML-Element

Olika HTML-Element

HTML Element HTML dokument definieras av HTML element. HTML element Ett HTML element är allt från starttaggen till sluttaggen: * Starttaggen blir ofta kallad för öppningstaggen. Sluttagen blir ofta allas…

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML-Taggar i bokstavsordning

HTML taggar i alfabetisk ordning   Tagg Beskrivning <!–…–> Definierar en kommentar <!DOCTYPE> Definierar dokumenttypen <a> Definierar en hyperlink <abbr> Definierar en förkortning <acronym> Definierar en akronym <address> Definierar kontaktinformationen…

HTML Introduktion

HTML Introduktion

HTML exempel: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html> Exempelförklaring: DOCTYPE förklaringen definierar dokumentets typ Texten mellan <html> och </html> beskriver webbsidan Texten mellan <body>…